.

.

KARTiKEL

MENANG BLOG PENDIDIKAN TERBAIK #EDU2014

Baca catatan pengalaman blog www.cikguhailmi.com menang Blog Pendidikan Terbaik #EDU2014

SAMPEL LENGKAP PBS SAINS BAND 6

Dapatkan Panduan Lengkap PBS Sains Band 6 Bagi Tingkatan 2..

NOTA KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5 DI BLOG CIKGUHAILMI

Pelajari Kimia Tingkatan 4 dan 5 Dengan Lebih Ringkas dan Lebih Mudah Nak Faham.

PANDUAN MEMOHON GURU CEMERLANG

Panduan Memohon Guru Cemerlang : Dokumentasi dan Filing

SAMPEL TUGASAN PBS BAND 6 TINGKATAN 3

Dapatkan sampel dan bahan rujukan yang berguna untuk tugasan PBS Band 6 Tingkatan 3

Jumaat, 24 April 2015

Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?

Satu kesulitan dalam menghadapi pembelajaran abad ke 21 adalah mengajarkan pelajar teknik untuk berfikir secara KBAT. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ini walaupun sebenarnya sudah lama wujud sejak penciptaan Model Taksonomi Bloom, tetapi barulah kini semakin giat dipromosikan sebagai kemahiran berfikir yang juga boleh diajar kepada semua aras pelajar, tanpa perlu lagi melalui KBAR, iaitu Kemahiran Berfikir Aras Rendah. 


Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
Strategi mengajar pelajar berfikir secara KBAT

Jom kita tengok beberapa cara dan strategi yang boleh digunakan oleh rakan guru bagi menggalakkan pelajar untuk berfikir secara KBAT.1. Tingkatkan Soalan Aras Tinggi
Bagi membiasakan pelajar dengan soalan sebegini, maka guru hendaklah sentiasa memberikan soalan berbentuk KBAT. Semakin banyak soalan KBAT, semakin luas tahap pemikiran seseorang pelajar itu. 

Tapi, bagaimana yang dikatakan dengan soalan KBAT?. Antara ciri-ciri Soalan KBAT adalah soalan yang menguji kemahiran berfikir pelajar pada tahap Analisa, Sintesis dan juga Penilaian. Soalan-soalan berbentuk 'Wajarkan', 'Cadangkan', 'Ramalkan' adalah antara beberapa kata tugas yang memerlukan pelajar menguasai KBAT. Maka perbanyakkan lah soalan-soalan yang sebegitu. 2. Mempelbagaikan Aktiviti Penyelesaian Masalah
Bagi menggalakkan juga pelajar berfikir secara KBAT, maka guru boleh lah memperbanyakkan lagi aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah. Dalam situasi baru yang diberi, pelajar perlu lah menggunakan kemahiran menganalisa, mensintesis dan juga menilai apakah konsep yang bersesuaian dan boleh digunapakai bagi menyelesaikan masalah tersebut.


Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
Aktiviti penyelesaian masalah

Objektif dalam menyelesaikan masalah juga haruslah diterapkan iaitu bagi membolehkan kita membuat penyelesaian yang terbaik, meneroka dan mempertimbangkan pelbagai pilihan dengan sebanyak mungkin, dan membolehkan kita bertindak atas keputusan yang telah diambil kira semua faktor serta kesan akibatnya. 

Secara ringkas, langkah-langkah menyelesaikan masalah adalah bermula dengan menyedari apakah permasalahan, memahami masalah, meneroka pilihan-pilihan penyelesaian, meninjau kesan akibat daripada pilihan-pilihan dan juga memilih pilihan terbaik sebagai penyelesaian. 3. Teknik Menyoal
Teknik menyoal adalah teknik paling lama dan paling popular dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam pdp dapat melahirkan interaksi antar guru dan pelajar secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajar dan dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam pdp bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.

Salah satu perkara penting ketika berkomunikasi adalah aktiviti bertanya dan menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk mendapatkan sesuatu maklumat, tetapi juga membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling memahami dan bekerjasama.


Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
Teknik menyoal yang betul boleh menggalakkan pelajar berfikir secara KBAT


Tujuan Teknik Penyoalan
- Melihat keupayaan pelajar memahami sesuatu blok informasi
- Mengalih perhatian pelajar daripada satu fakta kepada fakta yang lain
- Menegaskan kepentingan isi
- Mengarah pelajar ke arah membentuk konsep pemahaman yang tersendiri
- Mengesan pengetahuan berbahasa pelajar
- Mengalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatid, logik dan juga kritis
- Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar


Walaubagaimanapun, penggunaaan teknik penyoalan adalah untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan yang dikemukakn untuk menaganalisis, mensintesis dan menilai kemahiran dan menyediakan latihan untuk pelajar berkomunikasi. 

Di sini juga saya sertakan sedikit Panduan Penyoalan yang betul bagi membantu guru untuk mengasah pemikiran kreatif dalam kalangan pelajar. 


Prinsip Panduan Penyoalan
- Soalah hendaklah dirancang
- Soalan bersesuaian dengan peringkat kebolehan pelajar
- Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak terlalu sukar
- Beri peluang kepada pelajar untuk berfikir mengenai jawapan
- Kemukakan soalan kepada keseluruhan kelas
- Elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja
- Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid
- Bentuk soalan perlu diubah-ubah untuk menarik perhatian murid
- Soalan dapat didengar dengan jelas oleh pelajar seluruh kelas
- Soalan haruslah mampu mendorong pelajar untuk berfikir
- Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya
- Soalan hendaklah ringkas dan juga jelas4. Aktiviti Pemikiran Aras Tinggi Dalam Buku Teks
Tanpa kebanyakkan daripada kita sedari, buku teks yang disediakan sudah lama mengandungi aktiviti yang boleh merangsang pemikiran aras tinggi. Perhatikan semula kandungan dalam buku teks serta aktiviti yang disediakan bagi pembelajaran tertentu. 

Maka gunakanlah sebaiknya aktiviti dalam buku teks tersebut bagi membentuk pelajar yang mahir dalam menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT5. Pembelajaran Berasaskan Projek
Satu lagi perkara yang boleh menggalakkan pelajar untuk berfikir secara KBAT adalah dengan memperbanyakkan aktiviti pembelajaran yang berasaskan projek, project-based learning (PBL). 

Pembelajaran berasakan projek merupakan pelaksanaan program atau aktiviti dalam jangka panjang. Proses pembelajaran ini memerlukan pelajar bekerjasama, misalnya menyediakan soalan berkaitan projek dan mengimpelementasikan penyelidikan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menghasilkan laporan samada secara lisan atau pun bertulis.


Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
Pembelajaran berasaskan projek boleh menggalakkan pemikiran KBAT dalam kalangan pelajar

Dengan ini pelajar-pelajar dapat didedahkan dengan proses kemahiran berfikir dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Maka pelajar perlu dilibatkan dalam proses pengajaran yang aktif dan menyeronokkan seperti kaedah projek. Pelaksanaan STEM juga mampu menjadi pemangkin kepada pembelajaran berasaskan projek.6. Menggunakan Alat Berfikir
Strategi terakhir dalam mengajar pelajar untuk berfikir secara KBAT adalah dengan menggunakan alat berfikir. Alat berfikir mampu membantu pelajar menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkeesan. Pemikiran menjadi lebih tersusun, luas, jelas dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu.


Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
I Think adalah salah satu alat berfikir yang boleh menggalakkan pelajar berfikir secara KBAT

Ini adalah antara alat-alat berfikir yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dalam berfikir, iaitu:
- Soalan dan penyoalan
- Peta Minda
- Pengurusan Grafik
- CoRT
- i-Think
- 6 Thinking Hat

Alat pengurusan grafik juga dikenali sebagai peta pengetahuan, peta konsep, peta cerita dan alat pengurusan kognitif. Alat komunikasi yang menggunakan simbol untuk menggambarkan pengetahuan, konsep, pemikiran, idea-idea dan juga hubungan antara mereka. Tujuan utama pengurusan grafik adalah untuk menyediakan bantuan visual bagi membantu pelajar berfikir.

Alat CoRT (Cognitive Research Trust) merupakan instrumen kognitif dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatakn kualiti pemikiran seseorang. Penggunaan alat ini dapat memandu pelajar untuk membuat keputusan dengan mengambil kira pelbagai faktor, menyelesaikan masalah, meluaskan pandangan terhadap sesuatu isu, meneliti kesan terhadap suatu tindaka, meneroka kepentingan apabila diberi pelbagai pilihan serta melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan.Semoga dengan perkongsian ini mampu memberikan guru sedikit pencerahan mengenai kaedah dan strategi yang boleh digunapakai dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT dalam kalangan pelajar. Jika rakan guru ada perkongsian yang lain, sila-sila kanlah berkongsi dalam ruangan komen di bawah bagi digunakan oleh rakan guru yang lain juga. Terima kasih!
Khamis, 23 April 2015

Ciri-Ciri Soalan Item KBAT

Penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau juga dikenali sebagai HOTS melihatkan pembinaan soalan dan item-item yang bercirikan KBAT. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok dulu apa ciri-ciri yang perlu ada dalam soalan berbentuk KBAT.Ciri-Ciri Soalan Item HOTS KBAT


01. Skop Yang Luas
Item-item KBAT adalah menggunakan skop yang jauh lebih luas daripada pemahaman daripada buku teks. Pengetahuan asas adalah sebagai satu keperluan bagi membolehkan KBAT dipraktikkan dalam cara pembelajaran.


02. Fakta
Fakta kini tidak lagi bersifat spesifik sahaja, malah perlu merentasi masa


03. Bermakna
Soalan KBAT adalah bersifat boleh ditaksir dan juga mempunyai tahap penyoalan yang mencabar pemikiran pelajar


04. Stimulus
Stimulus yang diberikan pada setiap soalan merupakan stimulus pada situasi yang baharu. Dan ini juga bermakna ianya adalah situasi yang bukan lazim bagi murid. 


05. Respon Murid
Respon murid (jawapan) dapat memperlihatkan kepelbagaian dan tidak terhad dengan hanya satu jawapan tertentu. Maka jawapan pelajar adalah mungkin boleh lebih daripada satu jawapan.Selasa, 21 April 2015

Tarikh Sambutan Hari Guru di Negara Seluruh Dunia

Hari Guru merupakan hari istimewa khas bagi meraikan jasa guru. Tarikh sambutan Hari Guru adalah berbeza bagi setiap negara, bergantung kepada sejarah sambutannya. Walaubagaimanapun, tarikh yang dipersetujui sebagai tarikh Hari Guru Sedunia adalah pada 5 Oktober. Manakala sambutan Hari Guru di Malaysia pula adalah pada 16 Mei pada setiap tahun.Tarikh Sambutan Hari Guru di Negara Seluruh Dunia
Thank You, teacher!

Tanpa kita sedari, terdapat beberapa tarikh yang menjadi tarikh rasmi bagi sambutan Hari Guru di negara lain. Sebagai contoh, terdapat hampir 20 negara meraikan Hari Guru mereka pada 5 Oktober, dan 11 negara meraikan Hari Guru mereka pada 28 Februari. Jom kita tengok tarikh sambutan Hari Guru bagi negara-negara lain di seluruh dunia


Januari
15 - Venezuela
16 - Thailand
29 - Sepanyol
30 - Greece


Februari
28 - Algeria, Mesir, Jordan, Libya, Maghribi, Oman, Arab Saudi, Tunisia, UAE, Yaman


Mac
07 - Albania
09 - Lubnan
18 - Syria
28 - Republik Czech, Slovakia


April
13 - Ecuador
30 - Paraguay


Mei
02 - Bhutan, Iran,
06 - Jamaica
15 - Colombia, Korea Selatan, Mexico
16 - Malaysia
Minggu pertama - Amerika Syarikat


Jun
05 - Romania
06 - Bolivia
22 - El Salvador
25 - Guatemala
Ahad pertama - Hungary


Julai
06 - Peru


Ogos


September
05 - India
10 - China, Hong Kong
11 - Argentina
17 - Honduras
23 - Brunei
28 - Taiwan
Jumaat pertama - Singapura


Oktober
01 - Iraq, Sudan, Uzbekistan
04 - Armenia, Bangladesh
05 - Hari Guru Sedunia 
05 - Afghanistan, Azerbaijan, Bulgaria, Cameroon, Estonia, Filipina, Jerman, Kanada, Kuwait, Lithunia, Macedonia, Maldives, Mauritius, Moldova, Myanmar, Netherlands, Pakistan, Qatar, Russia, Serbia, UK
06 - Sri Lanka
07 - Laos
14 - Poland
15 - Brazil
16 - Chilli
29- New Zealand
Ahad pertama - Belarus, Latvia, Ukraine
Minggu pertama - Mongolia
Jumaat terakhir - Australia


November
20 - Vietnam
22 - Costa Rica
24 - Turki
25 - Indonesia


Disember
01 - Panama


Tak kisah walaupun bila tarikh sambutannya, namun jasa guru, dilupa jangan. Selamat hari guru wahai semua pendidik! ;)


Sumber : Wikipedia


Sabtu, 18 April 2015

Apa Itu STEM?

STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang Sains, Teknologi, Enginering dan Matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. 

Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, 80% bidang pekerjaannya adalah melibatkan bidang STEM. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara.


Apa Itu STEM?


Akan tetapi menjadi masalah apabila pelajar sekarang masih tidak dapat memenuhi kriteria keperluan tersebut. Sama ada dari segi bilangan mahupun kualiti kerja dalam bidang STEM.

Peningkatan bilangan pelajar perempuan ke kolej dan universiti juga kini jauh menandingi bilangan pelajar lelaki. Dan, kurang daripada separuhnya adalah berminat dengan bidang STEM. Dasar STEM ini menjadi lebih penting kerana perkembangan bidang kerja yang berkaitan dengan STEM adalah 3 kali ganda berbanding bidang bukan STEM.


Contoh Aktiviti STEM


Dikatakan juga, pekerja dalam bidang STEM mempunyai kurang risiko untuk pengangguran dan juga kebiasaannya mereka dibayar dengan gaji yang lebih besar. 


Jadi, apa yang kita boleh lakukan?

Menanam minat kepada pelajar untuk menyambung pelajaran dalam bidang berkaitan STEM sejak dari sekolah lagi. Antara strategi yang boleh dilakukan adalah :

1) Pembelajaran berasaskan project-based yang diintegrasikan
2) Pembelajaran berasaskan real-world yang dibantu oleh internship dan mentor
3) Guru dilatih untuk bekerja dalam bidang STEM tertentu
4) Lebih banyak peluang belajar di peringkat tinggiProjek Hasilkan Mural BBM di Makmal Sekolah

Hasil kerja kreatif ini dikongsikan oleh Cikgu Nozeenony Sepian di group Cikgu Sains Kreatif. Hasil kerja adalah berupa mural dinding di makmal sekolah yang menggunakan gambarajah Sains sebagai hiasan. Selain daripada boleh digunakan sebagai Bahan Bantu Mengajar, sekurang-kurangnya dinding yang berhias itu juga mengandungi maklumat yang boleh membantu pelajar untuk belajar dan mengingat. Tahniah cikgu atas usaha anda!
Idea P&P Sains : Pop Up Pyramid

Idea kreatif ini dikongsikan oleh Cikgu Hamizah Liyana Anwar dalam group Cikgu Sains Kreatif. Ideanya adalah menghasilkan piramid nombor atau piramid makanan yang boleh berdiri semasa buku nota dibuka. Ala-ala 3D camtu. Idea asal diperolehi daripada http://www.popularkinetics.com/volume_pyramid_page.html . Selamat mencuba!


Idea P&P Sains : Pop Up Pyramid