Berikut adalah format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi subjek Matematik (Ujian Bertulis)


Format PT3 Bagi Subjek Matematik (Ujian Bertulis)

Penerangan
Tugasan memerlukan murid untuk memberikan respon  secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif.

Tempoh
Dua jam

Konstruk
Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran
Kaedah Penskoran
Analitik

Bentuk Ujian
Objektif atau subjektif

Jenis Item
Respon terhad / berstruktur / objektif pelbagai bentuk

Tajuk
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran

Mode
Murid memberikan respon secara individu


Bagi memahami PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3) dengan lebih lanjut, boleh baca artikel mengenai Jadual dan Pelaksanaan PT3. Rujuk juga jadual pelaksanaan PT3 supaya dapat bersedia lebih awal.

Bagi format untuk subjek lain, boleh baca kat artikel Format PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3).