STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang Sains, Teknologi, Enginering dan Matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. 


Apa Itu STEM?

Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, 80% bidang pekerjaannya adalah melibatkan bidang STEM. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara.


Dapatkan bahan bacaan STEM hasil tulisan Cikgu Hailmi

Akan tetapi menjadi masalah apabila pelajar sekarang masih tidak dapat memenuhi kriteria keperluan tersebut. Sama ada dari segi bilangan mahupun kualiti kerja dalam bidang STEM.

Peningkatan bilangan pelajar perempuan ke kolej dan universiti juga kini jauh menandingi bilangan pelajar lelaki. Dan, kurang daripada separuhnya adalah berminat dengan bidang STEM. Dasar STEM ini menjadi lebih penting kerana perkembangan bidang kerja yang berkaitan dengan STEM adalah 3 kali ganda berbanding bidang bukan STEM.Contoh Aktiviti STEM


Dikatakan juga, pekerja dalam bidang STEM mempunyai kurang risiko untuk pengangguran dan juga kebiasaannya mereka dibayar dengan gaji yang lebih besar. 


Jadi, apa yang kita boleh lakukan?

Menanam minat kepada pelajar untuk menyambung pelajaran dalam bidang berkaitan STEM sejak dari sekolah lagi. Antara strategi yang boleh dilakukan adalah :


Dapatkan bahan bacaan STEM hasil tulisan Cikgu Hailmi

1) Pembelajaran berasaskan project-based yang diintegrasikan
2) Pembelajaran berasaskan real-world yang dibantu oleh internship dan mentor
3) Guru dilatih untuk bekerja dalam bidang STEM tertentu
4) Lebih banyak peluang belajar di peringkat tinggi