About Me

3 Strategi Pdp STEM di Malaysia

Perkembangan STEM di Malaysia sudah menjadi semakin rancak mutakhir ini. Beberapa inisiatif dirancang bagi memastikan pelaksanaan STEM, terutamanya di sekolah berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran. Berikut adalah 3 strategi Pdp STEM yang dijalankan di Malaysia.


3 Strategi Pdp STEM di Malaysia
3 Strategi Pdp STEM di Malaysia


1. Inkuiri
Pendekatan ini merangsang sifat ingin tahu dalam diri murid sehingga membawa naluri ingin menyiasat bagi mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu persoalan

Extra : IBSE (Inquiry Based Science Education)2. Penyelesaian Masalah
Kaedah pembelajaran berasaskan masalah, di mana murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri secara kolaboratif dan berpusatkan murid

Extra : Kursus STELR -STEM Education di Bandung 3. Berasaskan Projek
Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang, mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu, berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik.


Catat Ulasan

1 Ulasan