About Me

Kaedah Pengukuran Keelektrikan

Bagi mengukur keelektrikan, kita perlu tengok pengukuran yang dibuat pada 3 perkara lain yang berkaitan dengan elektrik, iaitu pada arus, voltan dan rintangan


Arus
Arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar pengaliran elektrik. 
Arus diukur dengan menggunakan Ammeter
Unit yang digunakan adalah ampere (A)
Ammeter disambung secara bersiri pada litar
 
mengukur arusVoltan
Voltan ditakrifkan sebagai daya elektrik yang diperlukan untuk mengalirkan elektron antara 2 titik ataupun beza keupayaan di antara 2 titik.
Voltan diukur dengan menggunakan Voltmeter
Unit yang digunakan adalan voltan (V)
Voltmeter disambung secara selari pada litar

mengukur voltanRintangan
Rintangan ditakrifkan sebagai sifat sesuatu bahan yang menghalang atau menentang pengaliran elektron melaluinya.  
Rintangan diukur dengan menggunakan formula (Rintangan = Voltan / Arus)
Unit yang digunakan adalah ohm
Faktor yang menentukan rintangan adalah panjang konduktor, diameter konduktor dan jenis konduktor.

mengukur rintangan

 

Catat Ulasan

0 Ulasan