About Me

Teknik Menjawab Soalan 7 dan 8 Kertas 2 Sains PMR : Hubungan

Teknik Menjawab Soalan Sains PMR (Kertas 2)

Bagi teknik menjawab Soalan Sains PMR Kertas 2, fokus utama dapat diberikan kepada jenis soalan berikut:
1) Mengambil bacaan
2) Mengenalpasti pemboleh ubah (dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan)
3) Menulis hipotesis
4) Menulis hubungan
5) Menulis inferens
6) Melukis graf atau carta bar
7) Meramalkan
8) Mendefinisikan secara operasiJom kita belajar, bagaimana teknik nak menjawab soalan yang berkaitan dengan perkara:
4) Menulis hubunganLANGKAH MENDAPATKAN JAWAPAN
a) highlight pada perkataan pada tempat berikut 
                  antara ................................ dengan .....................................................

b) gantikan perkataan 'antara' dan juga 'dengan' dengan anak panah ke atas / bawah
   * dalam kebanyakan kes, ke atas

c) salin semula ayat lengkap sebagai jawapan


Teknik Menjawab Soalan 7 dan 8 Kertas 2 Sains PMR : Hubungan

TIPS TAMBAHAN
Adik-adik pelajar juga boleh menggunakan jawapan HUBUNGAN ini sebagai jawapan kepada soalan yang berkaitan dengan HIPOTESIS.

Ini kerana jika diperhatikan dengan betul-betul, 2 perkara yang diberi dalam soalan untuk dihubungkan tersebut adalah merupakan pembolehubah dimanipulasi dan juga pemboleh bergerakbalas!

Selamat mencuba!Catat Ulasan

2 Ulasan