About Me

Proses Utama Bumi: Eksogen dan Endogen

Permukaan bumi terbentuk melalui dua proses, iaitu proses eksogen dan endogen

Proses Eksogen
-proses yang berlaku di permukaan bumi
-contoh: luluhawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan.

Contoh Proses Eksogen
Contoh Proses Eksogen


Proses Endogen
-proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi.
-membentuk dan mengubah permukaan bumi
-contoh: proses olakan mantel, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi (plat tektonik).

Contoh Proses Endogen
Contoh Proses Endogen

Catat Ulasan

1 Ulasan