About Me

Sistem dan Struktur Bumi

Sistem bumi terdiri daripada empat komponen yang utama, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera yang saling berhubung kait.

 empat komponen utama sistem bumi
 empat komponen utama sistem bumi


Stratifikasi Atmosfera
   Lapisan atmosfera terdiri daripaa lima ;aisan yang mempunyai peranannya masing-masing.

stratifikasi atmosfera
stratifikasi atmosfera


   Dari troposfera  ke stratosfera, altitud semakin meningkat. Semakin meningkat altitud, semakin rendah tekanan udara. Suhu juga semakin rendah apabila altitus meningkat.

perhubungan tekanan udara dengan altitud
perhubungan tekanan udara dengan altitud


Stratifikasi dalam laut
   Lautan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza, daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada zon yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya atau zon gelap.

stratifikasi dalam laut
stratifikasi dalam laut


Taburan Air di Bumi
   Lautan mempunyai kandungan air yang banyak. Air laut mengalami penyejatan oleh sinaran matahari dan  dibawa ke daratan oleh awan sebelum turun semula ke suingai sebagai hujan. Air sungai ini pula akan mengalir ke lautan. Proses kitar air ini berterusan. Oleh itu, dikatakan jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap.

taburan air di bumi
taburan air di bumi

Lapisan Bumi
   Bumi boleh dibahagikan kepada tigz lapisan utama berdasarkan sifat fiziknya iaitu kerak, mantel dan teras. lapisan mantel terdiri daripada kompenen litosfera, astenosfera dan mesosfera. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantel.

lapisan utam bumi
lapisan utam bumi


Bumi ialah Satu-satunya Rumah bagi Semua Hidupan
   Salah satu keistimewaan sifat bumi yang menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan ilaha suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Selain itu, kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Oleh itu, manusia perlu mencintai bumi dengan menjaga alam sekitar dengan baik!

susunan planet-planet di sistem suria
susunan planet-planet di sistem suria

Catat Ulasan

0 Ulasan