About Me

Penambahan dan Penolakan Cahaya

Penambahan Cahaya
   Warna-warna yang dihasilkan apabila dua atau lebih warna prime ditambah dikenali sebagai warna sekunder. Warna sian, kuning dan magenta ialah warna sekunder. Warna putih dihasilkan apabila ketiga-tiga warna prime ditambah.

penambahan cahaya
penambahan cahaya


Penolakan Cahaya
   warna cahaya yang sama dengan objek legap akan dipantulkan ke mata kita, manakala warna lain akan diserap. Fenomena ini dikenali sebagai penolakkan cahaya.

Prinsip penolakkan cahaya
-warna bagi objek legap bergantung pada warna cahaya yang dipantulkan kedalam mata kita.


prinsip penolakan cahaya
prinsip penolakan cahaya

Biasanya, penapis warna digunakan unruk memahami prinsip penolakan. 
-terdapat dua jenis penapis warna.

jenis penapis warna
jenis penapis warna


PERBEZAAN
  -Penambahan cahaya dan penolakan cahaya ialah dua prinsip yang berlainan. Penambahan cahaya ialah percampuran cahaya warna prime bagi membentuk warna sekunder. 
  -Penolakan cahaya berlaku apabila objek legap memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan menyerap warna lain.

Contoh penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian

Contoh penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian
Contoh penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian

Catat Ulasan

0 Ulasan