About Me

Usia Bumi

Usia bumi dianggarkan sebagai 4.5 biloin tahun daripada meteorit yang diperolehi. Bumi telah melalui pelbagai peringkat masa yang telah mengubah atau mencorak bentuk muka bumi dan hidupannya. Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Setiap era pula dibahagikan kepada beberapa tempoh masa .

skala masa geologi
skala masa geologi


FOSIL- merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus seperti tumbuhan, haiwan dan serangga, untuk jangka masa yang sanagt lama.

contoh fosil
contoh fosil
Kepentingan Fosil
-rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun
-rekod fosil juga mamberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi.

pelbagai organisma yang wujud di bumi dari masa 5000 juta tahun
pelbagai organisma yang wujud di bumi dari masa 5000 juta tahun
Catat Ulasan

1 Ulasan