About Me

8 Peranan Guru Dalam Melestarikan Pendidikan STEM

Peranan guru dalam melestarikan pendidikan STEM di Malaysia memang merupakan suatu perkara yang tak dapat nak dinafikan lagi. Perkembangan murid di peringkat sekolah, sama ada rendah atau menengah yang kebanyakkan masanya dipengaruhi oleh guru, membolehkan bidang STEM ini diperkenalkan dengan lebih baik dengan mereka. 

Antara peranan yang boleh dimainkan oleh guru dalam menggalakkan murid untuk lebih cenderung kepada bidang STEM adalah dengan cara:

1. Menarik minat, memotivasikan dan relevan

2. Mengaplikasikan dan mengintegrasikan STEM


8 Peranan Guru Dalam Melestarikan Pendidikan STEM
Peranan guru dalam Pendidikan STEM

3. Menggunakan kaedah inkuiri, penyelesaian masalah / projek

4. Memberi peluang murid untuk eksplorasi ilmu menggunakan pelbagai media

5. Memberi peluang kepada murid menganalisis dan mensintesis maklumat dalam membuat rumusan

6. Membolehkan murid berkomunikasi secara efektif dan berkongsi hasil produk melalui pelbagai media / platform

7. Memberi peluang murid membuat rumusan, refleksi dan menambah baik idea / produk

8. Menggalakkan murid bekerjasama sebagai satu pasukanCatat Ulasan

0 Ulasan