Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang dimansuhkan tahun depan dijangka digantikan dengan peperiksaan baru dikenali sebagai Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah (PBSMR) yang hanya membabitkan empat subjek teras. Bagi subjek lain pelbagai bentuk instrumen digunakan bagi menilai tahap pencapaian pelajar. Jom kita teruskan bacaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PBSMR.

PBSMR : Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah


Apa Itu PBSMR?
Pentaksiran Pusat PBSMR merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.


Jenis Instrumen
1. Ujian Bertulis dan Lisan
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun

2. Ujian Bertulis
Matematik
Sains

3. Pelbagai Instrumen
Tugasan Bertulis / Ujian Amali / Projek / Kajian Lapangan / Kajian Kes / Persembahan / Demonstrasi, dll

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Sejarah
Geografi
KHB Kemahiran Teknikal
KHB Ekonomi Rumah Tangga
KHB Pertanian
KHB Perdagangan dan Keusahawanan
Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Sivik dan Kenegaraan

Download Bahan : Pentaksiran Pusat PBSMR