About Me

Teori Perlanggaran (Collision Theory)

Teori perlanggaran adalah satu teori yang dicadangkan oleh Max Trautz (1916) dan William Lewis (1918), yang menerangkan bagaimana tindak balas kimia berlaku dan mengapa kadar tindak balas berbeza bagi tindak balas yang lain.

Apabila sesuatu reaktan bertindakbalas, akan berlaku perlanggaran zarah-zarah semasa proses tersebut. Sekiranya zarah-zarah berlanggar pada orientasi (posisi) yang betul dan juga dengan nilai magnitud yang betul, maka ini kita panggil sebagai Perlanggaran Berkesan.Kadar tindak balas kimia mengikut Teori Perlanggaran (Collision Theory)


Namun, harus diingat. Tidak semua perlanggaran yang berlaku semasa tindak balas adalah perlanggaran berkesan!

Perlanggaran yang berkesan mempunyai tenaga yang cukup, juga dikenali sebagai tenaga pengaktifan untuk mengatasi daya tarikan antara ikatan dan membentuk ikatan baru.

Ini bermakna, jika semakin kerap berlakunya perlanggaran, akan semakin keraplah juga berlakunya perlanggaran berkesan. Apabila semakin kerap perlanggaran berkesan, maka semakin tinggilah kadar tindakbalas.


5 Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah : saiz bahan, kepekatan, suhu, mangkin, tekanan


Saiz
 Faktor yang mempengaruhi adalah saiz bahan
Semakin kecil saiz bahan, semakin besar luas permukaan
Kekerapan perlanggaran meningkat
Kekerapan perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindak balas meningkat


Kepekatan
Faktor yang mempengaruhi adalah kepekatan
Semakin tinggi kepekatan bahan, semakin banyak bilangan zarah per isipadu
Kekerapan perlanggaran meningkat
Kekerapan perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindak balas meningkat


Suhu
Faktor yang mempengaruhi adalah suhu
Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah
Kekerapan perlanggaran meningkat
Kekerapan perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindak balas meningkat


Mangkin
Faktor yang mempengaruhi adalah mangkin
Kehadiran mangkin akan mengubah tenaga pengaktifan tindak balas
Kekerapan perlanggaran meningkat
Kekerapan perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindak balas meningkat


Tekanan
Faktor yang mempengaruhi adalah tekanan
Semakin tinggi tekanan, semakin banyak bilangan zarah per isipadu
Kekerapan perlanggaran meningkat
Kekerapan perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindak balas meningkatCatat Ulasan

6 Ulasan