About Me

Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) 2013

Bagi rakan guru yang berminat untuk mengikuti Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) 2013 ataupun dalam bahasa mudahnya, Kursus Kepengetuaan, anda bolehlah berbuat demikian sekarang.

Pengetua NPQEL

NAMA PROGRAM : 
PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NPQEL) 2013


Program Kelayakan Professional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) adalah kursus yang diwujudkan bagi melatih kumpulan pemimpin pelapis yang telah melepasi proses taksiran khas yang dijalankan oleh Institut Aminuddin Baki.

Program NPQEL  mod baru dilaksanakan dalam tempoh 5 bulan dan menggunakan kaedah bersemuka (face to face) dan juga e-learning. Ini membolehkan peserta menjalani kursus ini tanpa perlu memohon cuti belajar dan melepaskan jawatan hakiki yang disandang.

Kandungan mod baru NPQEL mengambil kira semua aspek keterampilan kepimpinan sekolah dan meliputi kesemua bidang relevan yang terkandung dalam mod sedia ada.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:
1. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun.
2. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan adalah Gred A (85 ke atas) untuk 3 tahun berturut-turut
3.Tiada tindakan tatatertib
4. Sihat fizikal dan mental


PERINGKAT PERMOHONAN:
Peringkat 1. Isi online di http://www.iab.edu.my/npqel
Peringkat 2. Cetak dan hantar melalui pengetua/ketua jabatan

Hanya yang berjaya sahaja akan dipanggil temuduga.STRUKTUR PROGRAM NPQEL:

FASA 1
FASA 2
PENILAIAN AKHIR
Bersemuka
 
 
 
 
 
 
 
 
3 minggu
di IAB
 
e-learning
(2 minggu di sekolah sendiri)
 +
Penandaarasan
(2 minggu di sekolah terpilih)
 
+
e-learning
(2 minggu di sekolah sendiri)
Bersemuka
+
Peperiksaan Fasa 1 
 
 
 
 
 
 
 
2 minggu
di IAB
 
e-learning
+
Sandaran
 
 
 
 
 
 
 
8 minggu
di sekolah sendiri
 
 
Bersemuka
•    Peperiksaan Akhir
•    Serahan Portfolio,
•    Ujian Kecergasan
•    Temuduga Panel  Penilai
 
 
 
 (1 minggu
di IAB)
 # Permohonan diadakan 2 kali dalam tempoh setahun

Catat Ulasan

0 Ulasan