About Me

Eksperimen Wajib Sains KSSM

Bagi Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, menyenaraikan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bahawa terdapat  eksperimen wajib untuk dijalankan oleh pelajar Sains Tingkatan 1, 2 dan 3. 


Eksperimen Wajib Sains KSSM
Eksperimen Wajib Sains KSSM
 

Rujuk 
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 1 - 8 eksperimen
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 2 - 6 eksperimen
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 3  7 eksperimen


Semua penyiasatan saintifik / eksperimen yang dinyatakan juga WAJIB dilaksanakan menggunakan pendekatan inkuiri. Senarai penyiasatan saintifik / eksperimen bagi setiap tema ditunjukkan dalam jadual di bawah.Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 1
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 1

Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 1
 
 
 
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 2
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 2
 
 
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 3
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 3
 
 

Walau bagaimanapun pentaksiran bagi kemahiran saintifik serta nilai dan amalan akan ditaksir sebanyak dua kali dalam setahun bagi mana-mana tema dengan merujuk kepada DSKP.

Catat Ulasan

2 Ulasan