About Me

Peneutralan dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Seharian

Tindak balas antara asid dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Tindak balas ini disebut peneutralan. Semasa peneutralan, asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitratan.

persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan
persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan


APLIKASI PENEUTRALAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN
 - Peneutralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Disamping itu, peneutralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian.

aplikasi peneutralan dalam produk penjagaan diri
aplikasi peneutralan dalam produk penjagaan diri

aplikasi peneutralan dalam sektor pertanian dan perindustrian
aplikasi peneutralan dalam sektor pertanian dan perindustrian

Catat Ulasan

0 Ulasan