About Me

5 Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 2 [VIDEO]

Bagi Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, menyenaraikan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bahawa terdapat  5 eksperimen wajib untuk dijalankan oleh pelajar Sains Tingkatan 2. 

Rujuk* 8 Eksperimen Wajib KSSM Sains Tingkatan 1 
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 1
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 2
Eksperimen Wajib Sains Tingkatan 3


6 Eksperimen Wajib KSSM Sains Tingkatan 2
6 Eksperimen Wajib KSSM Sains Tingkatan 2


Semua penyiasatan saintifik / eksperimen yang dinyatakan juga WAJIB dilaksanakan menggunakan pendekatan inkuiri. Senarai penyiasatan saintifik / eksperimen bagi setiap tema ditunjukkan dalam jadual di bawah.

6 Eksperimen Wajib KSSM Sains Tingkatan 2
6 Eksperimen Wajib KSSM Sains Tingkatan 2


Eksperimen 3.1.2
Menguji kehadiran kanji, glukosa, 
protein dan lemak dalam makanan
Eksperimen 3.4.1 
Menjalankan eksperimen bagi menerangkan 
proses penyerapan hasil pencernaan
Eksperimen 5.1.2
Menjalankan eksperimen mengenai 
proses penyejatan air dalam kehidupan harian
Eksperimen 5.2.2
Menjalankan eksperimen bagi menentukan
 faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan


Eksperimen 7.3.3
Menjalankan eksperimen mengenai kegunaan magnet dan 
elektromagnet dalam kehidupan seharian


Eksperimen 8.2.5
Menjalankan eksperimen mengenai tekanan 
dan aplikasinya dalam kehidupan seharianWalau bagaimanapun pentaksiran bagi kemahiran saintifik serta nilai dan amalan akan ditaksir sebanyak dua kali dalam setahun bagi mana-mana tema dengan merujuk kepada Jadual 11.
Catat Ulasan

3 Ulasan