About Me

Komposisi Udara

Semua benda hidup memerlukan udara untuk memastikan  kelangsungan hidup. Udara yang bersih tidak mempunyai warna dan bau. Oleh itu, kita tidak dapat melihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan.

Udara ialah campuran beberapa jenis gas, iaitu nitrogen (78%), oksigen (21%), karbon dioksida (0.03%), dan gas nadir (0.97%) seperti helium, argon, neon, xenon dan kripton.

komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Kuantiti komponen-komponen  ini adalah kecil dan sering berubah, bergantung ada masa dan tempat.

carta pai menunjukkan komposisi udara
carta pai menunjukkan komposisi udara

KEPENTINGAN GAS DALAM KEHIDUPAN HARIAN

kepentingan gas dalam kehidupan harian
kepentingan gas dalam kehidupan harian
KITAR KARBON- kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara sevara berterusan.

kitar karbon
kitar karbon

- karbon dioksida bermula dengam pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis.
- haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya.
- apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput.
- pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida.
- pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida.
- semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwam juga membebaskan karbon dioksida.
- jadi, proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis.


KITAR OKSIGEN- kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan.

kitar oksigen
kitar oksigen


-oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan pereputan diperoleh daripada hasil fotosintesis.

LANGKAH-LANGKAH MENGELAKKAN  GANGGUAN KEPADA KITAR OKSIGEN DAN KITAR KARBON.

langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon
langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon


Catat Ulasan

0 Ulasan