About Me

Apa Itu Sebatian? Dan Kaedah Pengasingan nya?

Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya.
Contohnya, garam, gula, kapur tulis, marmar, poliner dan air tulen.

unsur logam dan bukan logam
unsur logam dan bukan logam

Kaedah Pengasingan Sebatian
   Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses alektrolisis.
- elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya.


PERUBAHAN FIZIK DAN PERUBAHAN KIMIA

  Bahan-bahan sentiasa mengalami perubhan. Perubahan dapat dikelaskan kepada dua jenis iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia

perbezaan  antara perubahan fizik dan kimia
perbezaan  antara perubahan fizik dan kimia

perbandingan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia
perbandingan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia


PERBEZAAN ANTARA CAMPURAN DENGAN SEBATIAN

perbezaan antara campuran dengan sebatian
perbezaan antara campuran dengan sebatian


Catat Ulasan

1 Ulasan