About Me

Pertandingan Video Korporat Sektor Pengajian Tinggi KPM 2014

PERTANDINGAN VIDEO KORPORAT SEKTOR PENGAJIAN TINGGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN VIDEO KORPORAT SEKTOR PENGAJIAN TINGGI,  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAOBJEKTIF PERTANDINGAN

1.    Objektif pertandingan video korporat  SPT ini adalah:

1.1.  Mencungkil bakat dalam kalangan pelajar serta melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif.

1.2.  Mendapatkan intrepetasi ataupun perspektif berbeza  dalam kalangan mahasiswa.

1.3.  Membentuk jaringan hubungan dan membina kepercayaan pelajar terhadap Sektor Pengajian Tinggi.


PENYERTAAN

2.  Mahasiswa  IPT (IPTA/IPTS) dan semua warga KPM secara individu atau berkumpulan.


TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

3.    Terma dan syarat pertandingan video korporat  SPT seperti berikut:

3.1.  Pertandingan Video Korporat SPT bermula pada 23 Jun 2014 dan berakhir pada 23 September 2014.

3.2.  Borang penyertaan boleh didapati daripada laman sesawang KPM. Semua penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup dan akan terbatal secara automatik.

3.3.  Pertandingan ini terbuka kepada semua mahasiswa IPT dan semua warga KPM secara individu atau berkumpulan.

3.4.  Peserta mestilah mematuhi dengan peraturan pertandingan seperti berikut:-

3.4.1.    Video yang dihasilkan hendaklah menpunyai perkara-perkara berikut :

i.        Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi (SPT)

ii.         Menteri Pendidikan , Menteri Pendidikan II,Timbalan Menteri Pendidikan I & II dan Ketua Setiausaha II.

iii.         Program-program anjuran SPT

iv.        Program-program anjuran IPT iaitu universiti-universiti,Kolej Komuniti dan Politikteknik

v.        Logo KPM
vi.        Penstrukturan SPT dan KPM

vii.        Bahagian-bahagian / Unit dan agensi di bawah kelolaan SPT.
viii.        Lain-lain difikirkan sesuai.

13.4.2.    Peserta perlu menghantar penyertaan bersama ‘story board’ video tersebut sebelum atau pada 7 Julai 2014 melalui email ukk@moe.gov.my. Urusetia akan menghubungi peserta melalui email yang berjaya untuk ke peringkat seterusnya.

3.4.3.    Panjang video hendaklah tidak kurang daripada 5 minit dan tidak melebihi 7
minit. Video mestilah idea asal peserta
tanpa  menciplak  hasil
karya/idea
orang lain. Para peserta hendaklah bertanggungjawab
dan
memastikan

bahan-bahan tidak diubah dari sumber yang mempunyai hak cipta terpelihara. Sekiranya didapati ada di antara peserta yang menghantar karya yang tidak tulen mahupun video sedia ada di pasaran, penyertaan tersebut akan dibatalkan.

3.4.4.    KPM tidak bertanggungjawab atas penyertaan yang menyalahi undang-undang yang berkaitan.

3.4.5.    Video yang dihasilkan boleh menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

3.4.6.    Video yang dihasilkan boleh dalam bentuk animasi,dokumenteri atau mengikut kreativiti masing-masing dan mempunyai elemen korporat organisasi.

3.4.7.   Pemilihan video yang terbaik akan dihakimi secara profesional oleh juri jemputan dan seterusnya untuk menentukan pemenang.

3.4.8.    Penyertaan akan dihakimi berdasarkan kreativiti, keaslian, sentuhan seni menarik, memenuhi terma dan syarat penyertaan serta berjaya meyakinkan para juri.

3.4.9.    Setiap peserta dibenar menghantar satu penyertaan dalam Bahasa Melayu dan satu penyertaan dalam Bahasa Inggeris.

3.4.10.  Setiap video korporat   yang dihantar mestilah bertajuk Pertandingan Video
Korporat SPT 2014 : (Nama Klip Video Anda)” dan disertakan :

i.              Borang Penyertaan,
ii.             Sinopsis Produksi

iii.            Dua salinan DVD
iv.           Salinan Kad Pengenalan Peserta

3.4.2.  Penyertaan perlu dihantar ke alamat berikut:

Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 3, No.2,Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,

62200 Wilayah Persekutuan Putrajaya

3.4.3.    Semua maklumat terkandung dalam promosi, termasuk syarat-syarat penyertaan dan tuntutan hadiah adalah sebahagian daripada terma dan syarat pertandingan.


23.4.4.    Urus setia berhak membatalkan mana-mana penyertaan secara automatik jika melanggar terma dan syarat yang ditetapkan tanpa sebarang notis.

3.4.5.    Sebarang terma, syarat dan peraturan yang tidak dipatuhi boleh menyebabkan pemegang tersingkir dari pertandingan dan pemenang gantian yang tersenarai akan dipilih sebagai pemenang.

3.4.6.    Pemenang hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.

3.4.7.    Video yang menang adalah menjadi hak milik KPM dan KPM berhak memindah, menambah baik dan mengemas kini video serta memaparkan video tersebut melalui media, program, aktiviti atau medium-medium yang difikirkan sesuai.

3.4.8.    Keputusan pemilihan pemenang adalah muktamad dan sebarang bantahan atau surat menyurat tidak akan dilayan.

HADIAH PEMENANG

4.  Hadiah bagi pemenang bagi pertandingan video korporat adalah seperti berikut:BIL
TEMPAT
HADIAH
1
Pertama
RM 5,000 berserta sijil
1.
Kedua
RM 2,000 berserta sijil
2.
Ketiga
RM 1,000 berserta sijil
3.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
4.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
5.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
6.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
7.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
8.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
9.
Sagu hati
RM 250 berserta sijil
10
Sagu hati
RM 250 berserta sijilDisediakan Oleh:

Unit Komunikasi Korporat
Sektor Pengajian Tinggi

Kementerian Pendidikan MalaysiaCatat Ulasan

0 Ulasan