.

.

ISU DAN KONTROVERSI PENDIDIKAN MALAYSIA 2016

Imbas kembali isu dan kontroversi dunia pendidikan Malaysia sepanjang 2016

80 HARI DI KOREA

Ikuti kembara saya sebagai guru pertukaran di Korea

PANDUAN LENGKAP PEMBELAJARAN ABAD 21

Menelusuri segenap sudut Pembelajaran Abad 21

PANDUAN MEMOHON GURU CEMERLANG

Panduan Memohon Guru Cemerlang : Dokumentasi dan Filing

KOLEKSI 100+ IDEA KREATIF SAINS

Dapatkan idea kreatif pengajaran dan pembelajaran Sains

Sabtu, 23 September 2017

Apa Itu Pemikiran Komputasional?

Pemikiran Komputasional atau pun Computational Thinking merupakan proses pemikiran yang melibatkan pencarian formula pada permasalahan dan menyatakan penyelesaian seperti yang dilaksanakan oleh sebuah komputer. 

Pemikiran Komputasional atau Computational Thinking
Pemikiran Komputasional atau Computational Thinking


Secara umumnya, pemikiran komputasional melibatkan beberapa peringkat. 
1. Memformulakan masalah (pengabstrakan)
2. Menyatakan penyelesaian (automasi)
3. Melaksana dan menilai penyelesaian (analisa)


Sejarah pemikiran komputasional sebenarnya dikesan sejak 1950, tetapi kebanyakan ideanya adalah jauh lebih lama. Tetapi istilah computational thinking ini buat pertama kalinya digunakan oleh Seymour Papert pada tahun 1980.


Konsep dan Pendekatan Pemikiran Komputasional
Konsep dan Pendekatan Pemikiran Komputasional


Ciri utama yang mendefinisikan pemikiran komputasional adalah:
1. Decomposition
2. Pattern recognition / data representation
3. Generalization / abstraction
4. Algorithms

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_thinking


Dengan menguraikan permasalahan, mengenalpasti pembolehubah yang terlibat dalam perwakilan data, dan mencipta algoritma, suatu penyelesaian yang generik akan diperolehi. Penyelesaian generik bermaksud pernyataan umum yang dapat digunakan bagi menyelesaikan pelbagai variasi isu pokok.


Pemikiran Komputasional Dalam Pendidikan
Pelaksanaan Computational Thinking dalam pendidikan boleh dalam dua bentuk: iaitu terus dalam kelas sains komputer atau pun melalui penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam subjek lain. 

Guru STEM yang menggunakan pemikiran komputasional dalam kelas terpilih, membolehkan pelajar mengamalkan kemahiran penyelesaian masalah, seperti trial and error.

Bagi guru yang berminat menambah ilmu dalam bidang Computational Thinking, boleh lah juga mendaftarkan diri untuk kursus online Computational Thinking for Educators yang dianjurkan oleh Google. 


Computational Thinking for Educators
 
Kursus Online mengenai Computational Thinking for Educators daripada Google


Dalam kursus online ini bertujuan membantu guru mempelajari mengenai Pemikiran Komputasional, bagaimana ianya berbeza dengan sains komputer, dan bagaimanakah ianya boleh diintegrasikan kepada pelbagai subjek. 

Peserta kursus online ini akan dapat meningkatkan kesedaran terhadap Pemikiran Komputasional dan meneliti pelbagai contoh bagaimana mahu mengintegrasikan Pemikiran Komputasional dalam subjek. 


Jumaat, 22 September 2017

4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kurikulum Sains

Strategi Pdp dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berifikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kurikulum Sains
4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kurikulum Sains

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam PdP yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.Pendekatan Inkuiri
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomen yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. 

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakn dalam semua situasi PdP. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri termbimbing.Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur terpenting dalam konstruktivisme ialah :

- guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid
- pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri
- pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baharu bagi menstrukturkan semula idea mereka
- murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksiPembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuanPembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid

Pembelajaran Masteri
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses PdP.

Rabu, 20 September 2017

Siri Buku Project Based Learning

Saya rasa sangat gembira kerana berjaya menzahirkan impian saya, iaitu penulisan siri buku Project Based Learning bagi membantu pembelajaran Sains murid. Seperti yang kita ketahui juga, bahawa pelaksanaan Project Based Learning juga merupakan sebahagian daripada intipati utama kurikulum baharu, KSSM.


Siri Buku Project Based Learning
Siri Buku Project Based Learning

Kenapa PBL?
Project Based Learning atau pun Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan salah satu daripada 3 strategi PdPc STEM, selain daripada Inkuiri dan juga Penyelesaian Masalah. 

Dalam nak melahirkan murid yang berfikir secara KBAT, memiliki kemahiran penyelesaian masalah (problem solving) dan juga Innovative Thinking (Pemikiran Inovatif), maka pelaksanaan PdPc sebegini memberi kebebasan untuk murid mencari lebih banyak ilmu, dan tidak hanya terhad kepada ilmu daripada buku teks sahaja!


Siapa Yang Sesuai Gunakan PBL?
Ramai. Kumpulan pelajar yang ingin kita kembangkan lagi cara berfikir dan juga kemahiran integrasi maklumat mereka.

Boleh jadi pelajar sekolah rendah atau pun sekolah menengah. 

> Kumpulan pelajar Tahun 6 sebagai aktiviti pasca UPSR

> Kumpulan pelajar Tingkatan 1 sebagai aktiviti pembelajaran KSSM

> Kumpulan pelajar Tingkatan 3 sebagai aktiviti pasca PT3

Pendek kata, kelompok pelajar yang anda mahu tingkatkan lagi cara pembelajaran mereka, supaya mereka lebih ghairah mencari ilmu, dan menjadi independent learner!


Bagaimana Buku Ini Berfungsi?
Tak semua murid dan guru kreatif dalam mengendalikan PBL. Tambah lagi teruk jika arahan tugasan tersebut kurang jelas akibat kurang fahamnya pada pelaksanaan PBL itu sendiri. 

Atau pun tahap murid kita yang kadang-kadang tidak mencapai tahap seperti yang kita harapkan untuk menyiapkan tugasan PBL dengan baik. 


Siri Buku Project Based Learning
Siri Buku Project Based Learning


Maka kita tak perlu bimbang bila ada Siri Buku PBL ini. Siri Buku Project Based Learning ini memberikan murid gambaran, panduan dan arahan dengan lebih jelas, apa yang mereka perlu capai.

Siri buku ini bertindak sebagai pendokumentasian proses PBL mereka, maka dapatlah murid memberi fokus lebih banyak kepada urusan menghasilkan produk / projek. Bukankah itu lebih baik?.


Kelebihan Siri Buku Project Based Learning?
Ada banyak kebaikan menggunakan siri buku Project Based Learning ini. Sila baca senarainya kat bawah yer:

1. Membantu memudahkan urusan pelaporan dan mengumpulkan evidens.

2. Arahan dan panduan yang jelas dapat menghalakan murid kepada proses pembelajaran yang lebih terarah

3. Ada elemen KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi), yang merangsang pemikiran murid berfikir luar daripada kotak

4. Pengetahuan mereka diextendkan lagi kepada pengintegrasian maklumat dengan ilmu GCED (Global Citizen Education)

5. Murid mencipta inovasi berdasarkan pengetahuan yang dipelajari sepanjang melaksanakan tugasan 

6. Meningkatkan kemahiran berfikir murid, melangkaui ilmu buku teks dengan tugasan mencabar seperti "Jika aku.. " dan lain-lain

7. 20 mukasurat berwarna dengan harga hanya RM3.50 sebuah! (Giler murah!!) 

8. Sesuai dan selari dengan sukatan kurikulum Sains negara kitaUrusan Pembelian
Bagi yang berminat untuk membeli Siri buku ini, sila whatsapp ke 013 800 7003 bagi maklumat lanjut. 

Siri Buku Project Based Learning
1. Pencemaran Udara
2. Karnival Usahawan - Inovasi Makanan
3. Pembiakan Vegetatif
 

Harga sebuah buku = RM3.50 

Tambah kos pos = RM10 (Semenanjung) / RM15 (Sabah Sarawak)
* bagi setiap 40 buah buku

** buat sementara waktu, tempahan hanya dibuka untuk Bulk Order, dengan tempahan lebih 40 buah buku.Harapan saya tak lain tak bukan melainkan supaya kehadiran Siri Buku PBL ini mampu membantu lebih ramai murid dan guru untuk melaksanakan Project Based Learning sebagai satu strategi PdPc mereka bagi mata pelajaran Sains. Doakan saya berjaya ya!
Sabtu, 16 September 2017

Apa Itu Elemen Merentas Kurikulum?

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.  Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan ketrampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. 


Apa Itu Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ?
Apa Itu Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ?


Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:


1. Bahasa
- penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
- semasa Pdp bagi setiap mata pelajaran, aspek sebut, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan


2. Kelestarian Alam Sekitar
- kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.
- pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam


3. Nilai Murni
- nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid akan kepentingan dan mengamalkannya
- nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan harian


4. Sains dan Teknologi
- menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan murid
- penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan
- pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP merangkumi empat perkara iaitu :
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi)
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu)
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, keselamatan)
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP


5. Patriotisme
- semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat
- semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat Malaysia


6. Kreativiti dan Inovasi
- kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang ada
- inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea
- kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk memastikan pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran Abad 21
- elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP


7. Keusahawanan
- penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciir-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid
- ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran


8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
- penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari
- pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran
- TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran


9. Kelestarian Global
- elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid berdaya dikur leastari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan
- elemen kelestarian global penting dalam menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan, negara dan global
- elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan


10. Kewangan
- Penerapan elemen pendidikan kewangan bertujuan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab

- elemen pendidikan kewangan boleh diterapkan dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti pengiraaan faedah mudah dan faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan bermakna

Khamis, 7 September 2017

Perkongsian Pembelajaran Abad ke-21 bersama PPD Kinta Utara

Berkesempatan semalam untuk sesi diskusi dan perkongsian ilmu bersama pasukan pegawai SISC+ dan juga SIPartner+ PPD Kinta Utara bagi amalan terbaik Pembelajaran Abad ke-21 di Insitut Aminudin Baki Utara, Jitra. Mendapat undangan daripada mereka merupakan satu lagi ruang terbaik untuk saya berkongsi sudut pandangan dengan pasukan penghubung PPD dan guru terutamanya. 


Perkongsian Pembelajaran Abad ke-21 bersama PPD Kinta Utara
Perkongsian Pembelajaran Abad ke-21 bersama PPD Kinta Utara

Alhamdulillah segalanya berjalan lancar. Walaupun kalangan pegawai PPD Kinta Utara hanya seramai 18 orang sahaja, tetapi majlis perkongsian ilmu berlangsung dengan santai dan sangat berfokus. 


Saya sampaikan perkongsian saya dari sudut pandang seorang guru, dan dalam masa yang sama turut menyatakan apa keperluan saya jika diberi peluang untuk mendapat bimbingan daripada pihak terbabit. 


Perkongsian Pembelajaran Abad ke-21 bersama PPD Kinta Utara
Kedudukan pendidikan Malaysia dalam negara ASEAN

Saya juga memberikan beberapa jawapan kepada persoalan bagaimana saya mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan Pembelajaran Abad ke-21. Pertanyaan seperti cara menghabiskan sukatan pelajaran, bagaimana memberikan teknik menjawab soalan dan beberapa perkara lain yang selalu bermain di benak guru ketika mempertimbangkan untuk menjalankan PAK21.


Sesi bersambung dengan sesi kedua selepas minum petang. Kali ini berkisar kepada impak pelaksanaan Pembelajaran Abad ke 21 ke atas anak murid saya di SMK Jerlun. Alhamdulillah, aktiviti adalah selari dengan SKPMg2 dan juga Aspirasi Murid yang kita nak capai melalui PPPM. 


Perkongsian Pembelajaran Abad ke-21 bersama PPD Kinta Utara


Harapan saya semoga perkongsian ilmu pada hari ini menjadi perkara berkat dalam kita menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pendidik, tak kira di lapisan peringkat mana kita berada. Semoga Allah permudahkan urusan kita semua. 
Ahad, 3 September 2017

15 Inisiatif Perkukuhan STEM 2017 di Malaysia

Inisiatif perkukuhan STEM pada tahun 2017 adalah bagi merancakkan lagi perkembangan bidang STEM di Malaysia. Dengan visi bagi melahirkan modal insan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan negara dalam bidang STEM. 

Selain daripada itu, hasrat inisiatif adalah bagi melahirkan murid yang melalui pendekatan baharu untuk menghadapi cabaran dunia yang sedang berubah dengan pengaplikasian Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. 


15 Inisiatif Perkukuhan STEM 2017 di Malaysia
15 Inisiatif Perkukuhan STEM 2017 di Malaysia

Keberhasilan pendidikan STEM adalah untuk melahirkan murid yang berkebolehan mereka cipta, berfikiran secara logik, menggunakan teknologi, menyelesaikan masalah dan mencipta idea atau sesuatu yang baharu melalui pembelajaran bersepadu yang merangkumi Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik yang mengaplikasikan konteks dunia sebenar.

Sebanyak 15 inisiatif perkukuhan STEM di Malaysia telah dirancangkan bagi tahun 2017. Ianya adalah merangkumi inisiatif terhadap murid, guru, pemimpin sekolah dan juga ibubapa. Antaranya adalah :

01. Jerayawara Inisiatif Perkukuhan STEM 2017
02. Kelab STEM+
03. School Lab 2017
04. Audit Peralatan Makmal Sains
05. Kajian Kesedaran STEM
06. Kajian PCG STEM
07. Bahan Exemplar STEM
08. Permainan Digital Berasaskan STEM
09. Program Rintis Amali Sains
10. Penilaian Kompetensi Guru STEM
11. Latihan Guru STEM
12. Latihan Pembantu Makmal
13. Program TV Realiti (Robotik)
14. Kolokium Pendidikan STEM
15. Persidangan Pendidikan STEM Peringkat Antarabangsa


Peringkat Pendidikan STEM di Malaysia

Bagi mewujudkan ekosistem Pendidikan STEM yang kondusif di Malaysia, perkembangan peringkat pendidikan STEM dibahagikan kepada 6 peringkat, bermula daripada pra sekolah sehinggalah ke peringkat menyertai industri atau pun komuniti. 


Peringkat Pendidikan STEM di Malaysia
Peringkat Pendidikan STEM di Malaysia

Dengan sasaran menghasilkan tenaga kerja STEM yang mencukupi dan juga masyarakat alaf baru yang berliterasi STEM, diharapkan perancangan inisiatif STEM di setiap peringkat pendidikan berupaya memberikan impak positif di negara kita. 


Pendidikan awal
Memupuk / menginspirasikan minat melalui aktiviti yang boleh merangsang sifat ingin tahu


Rendah
Membuat hubungan  / membina asas pengetahuan dengan situasi dalam kehidupan harian melalui aktiviti penyiasatan dan penerokaan


Menengah Rendah
Membangun dan membina kemahiran STEM melalui aktiviti penganalisaan isu global dan penyelesaian masalah


Menengah Atas
Mengukuhkan kemahiran STEM melalui aktviti yang boleh mempamerkan konsep STEM pada peringkat tinggi


Tertiari 
Mencabar dan dan bersedia


Industri / Komuniti
Bekerja, berdaya maju dan berinovasi
Kronologi Pendidikan STEM di Malaysia

Sejarah kronologi Pendidikan STEM di Malaysia bermula lebih awal daripada yang kita sangkakan. Walaupun mutakhir ini pendidikan STEM sering diperkatakan, sebenarnya di Malaysia usaha mengetengahkan sains dan teknologi telah bermula sejak tahun 60-an lagi. Jom kita ikuti sejarah kronologi Pendidikan STEM di Malaysia dengan lebih lanjut.


Sejarah Kronologi Pendidikan STEM di Malaysia
Kronologi Pendidikan STEM di Malaysia

Dasar 60 : 40
JKPPT (1967) mengesyorkan unjuran nisbah murid peringkat menengah atas di Malaysia ialah 2:3 (40:60) bagi aliran Sastera berbanding aliran Sains dan Teknik mulai tahun 1970.

Pembelajaran bersepadu merangkumi disiplin Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik yang mengaplikasikan konteks dunia sebenar dengan menghubungkan institusi pendidikan, komuniti dan industri untuk melahirkan bakat dan masyarakat berliterasi STEM.

Inisiatif Memperkukuhkan STEM dalam PPPM
Gelombang I (2013 - 2015) - tumpuan kepada pengukuhan asas program sedia ada
Gelombang II (2016 - 2020) - memberi penekanan kepada pembinaan atas asas yang disediakan
Gelombang III (2021 - 2025) - menilai kejayaan semua inisiatif daripada kedua-dua gelombang terdahulu


IPD STEM
IPD atau International Policy Dialogue on Science, Technology, Engineering and Mathematics Education (IPD STEM) adalah bertujuan bagi mewujudkan rangkaian kerjasama antara penggubal dasar dan pelaksana berkongsi ilmu pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik dalam melaksanakan program pendidikan STEM.


Dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi, satu pelan tindakan yang dinamakan Pelan Tindakan STEM Nasional 2017 - 2025 telah dibangunkan bagi menyokong usaha menyemarakkan aktiviti STEM di Malaysia. 
Selasa, 29 Ogos 2017

13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland

Rasanya semua orang tahu bahawa sistem pendidikan Finland merupakan antara sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Mengikut laporan daripada OECD, kajian mendapati bahawa murid sekolah di Finland merupakan antara pelajar terbaik di dunia. Mereka luangkan masa di sekolah yang lebih pendek berbanding murid di negara lain, dan jumlah masa untuk kerja rumah mereka hanyalah kurang 30 minit setiap hari.
 
Jadi apa yang menyebabkan mereka benar berjaya? Jom kita tengok rahsia kejayaan sistem pendidikan Finland yang dikagumi ramai ini!
 
 
1. Segalanya Percuma
Pendidikan di Finland adalah percuma. Ini adalah termasuk makan, dan juga peralatan sekolah. Sekiranya murid tinggal lebih daripada 2km daripada sekolah, sebuah bas khas akan disediakan bagi mengangkut mereka ke sekolah. Kesemua kos ini ditanggung oleh kerajaan. Lebih daripada 12.2% daripada peruntukan negara Finland diperuntukkan untuk pendidikan.
 
 

13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
Semuanya pun adalah percuma!
 
2. Pendekatan Individu Kepada Setiap Pelajar
Semua murid dapat menyiapkan tugas mengikut keupayaan mereka sendiri. Kanak-kanak dengan kebolehan fizikal dan mental yang berbeza juga akan belajar bersama. Jika murid tak dapat melaksanakan sesuatu tugasan, guru akan menyediakan satu sesi pembelajaran yang individu.

Murid juga boleh memilih aktiviti yang dirasakan sesuai dengan mereka. Oleh sebab itu, jika ada pembelajaran yang tidak menyeronokkan, mereka boleh lah pergi menjahit atau membaca buku mengikut kesukaan mereka.
 
 
3. Markah Untuk Pelajar
Sistem penggredan di Finland mempunyai 10 mata. Walaubagaimanapun, sistem gred dan markah ini hanya digunakan selepas 3rd Grade. Kemudian daripada 3rd Grade hingga 7th Grade, hanya markah verbal sahaja yang digunakan iaitu "it could be better" sehingga ke "perfect".

Hanya murid yang tahu markah mereka sendiri. Murid tidak dimarahi untuk markah yang mereka perolehi, sebaliknya dimotivasi bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan merancang jadual belajar dengan lebih baik.
 
 

13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland

 
4. Tiada Uniform Sekolah
Berbeza dengan sekolah di Korea yang 'mengumpan' murid dengan pakaian uniform yang cantik dan berfesyen, di Finland tiada uniform sekolah bagi muridnya. Jadi mereka bebas untuk memakai apa sahaja untuk ke sekolah. Tiada peraturan khusus.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
Bebas berpakaian untuk belajar di sekolah
  
5. Di Sofa atau di Lantai
Murid tidak perlu hanya berada di meja belajar. Semasa aktiviti pembelajaran, murid di Finland boleh mengikut keselesaan mereka, sama ada mahu berada di sofa atau berada di lantai.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
 
 
6. Kerja Rumah Untuk 15 - 30 Minit
Di Finland, mereka beranggapan bahawa murid sepatutnya meluangkan lebih banyak masa di rumah dengan keluarga atau pun bermain dengan kawan di luar. Kerja rumah hanya lah mengambil sangat sedikit masa dan sangat menyeronokkan.

Sebagai contoh, bagi matapelajaran Sejarah, tugasan murid hanya perlu menemuramah bagaimana kehidupan nenek semasa tahun 50-an, dan apa perbezaan dulu dan sekarang.
 
 
7. Tiada Lagi Subjek
Antara satu hala tuju terbaharu bagi pendidikan Finland adalah, phenomenon based learning. Selain daripada pembelajaran, terdapat bahagian 6 minggu di mana murid perlu mengkaji sesuatu topic daripada pelbagai sudut.
 
Sebagai contoh, bagi topik pelarian (migrant) dikaji dari sudut geografi (dari mana mereka datang), sejarah (apa yang berlaku sebelumnya) dan kebudayaan (apa kebudayaan yang mereka ada). Murid membina soalan dan mencari jawapan sendiri.
 
 
8. Masa Rehat Yang Panjang
Walau macam mana menarik sekalipun sesuatu pembelajaran itu, masa rehat tetap merupakan masa yang lebih menarik untuk murid. Bagi setiap sesi 45 minit pembelajaran, murid akan mendapat 15 minit masa rehat selepas waktu belajar.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
 
 
9. Menjadi Guru di Finland
Persaingan bagi menyertai Fakulti Pendidikan di University of Helsinki ada 20 orang bagi satu tempat. Gaji bulanan guru di Finland secara puratanya adalah bersamaan dengan €3,500. Seperti juga di Korea, kerjaya guru di Finland merupakan kerjaya yang sangat berprestij. Selain daripada guru, setiap subjek mempunyai seorang pembantu khas yang akan membantu pelajar melakukan tugasan mereka.
 
 
10. Hanya Belajar Kemahiran Hidup
Dalam pembelajaran renang, murid diajar mengenai tanda-tanda seseorang yang akan lemas. Dalam pembelajaran penjagaan rumah pula, murid diajar memasak, menyulam dan juga menjahit. Perkara utama yang diajar di sini adalah kebolehan untuk belajar dan menyerap dengan situasi dunia yang sentiasa berkembang.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
 
 
11. Semua Sekolah Sama Bagus
Tidak ada keperluan untuk memilih sekolah di Finland. Ini kerana semua murid akan pergi ke sekolah yang berdekatan, dan tidak wujud 'sekolah elit'. Tidak kira di mana pun murid tersebut tinggal, mereka mempunyai akses yang sama rata kepada kumpulan guru yang berkualiti, bahan yang terbaik dan makanan yang sehat.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
Tiada sistem kasta sekolah
 
 
12. Pilihan Untuk Makan
Murid boleh memilih apa makanan yang mereka ingin makan. Makanan yang disediakan juga adalah makanan seimbang, malah juga dengan pelbagai pilihan secara percuma. Menu akan dipaparkan di laman web sekolah sebulan lebih awal, dan pelajar bebas memilih makanan yang mereka suka. Pilihan vege juga disediakan.
 
 
13 Rahsia Kejayaan Sistem Pendidikan Finland
Murid bebas memilih makanan sehat yang mereka suka
  
13. Parti Larut Malam di Sekolah
Kadang-kadang, pelajar akan bermalam bersama guru di sekolah. Aktiviti seperti menonton wayang bersama, bermain dan juga tidur di dalam gymnasium sekolah dapat mengeratkan lagi hubungan murid dan guru serta murid dengan sekolah.
 
 
Demikianlah serba sedikit perkongsian rahsia kejayaan sistem pendidikan Finland yang terkenal di seluruh dunia. Jemput juga baca satu lagi  artikel berkaitan dengan sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia, iaitu 5 Kunci Kejayaan Sistem Pendidikan Korea. Semoga kita sama-sama dapat manfaat!
 
 
Artikel ini diterjemahkan daripada Bright Side
 
  
 

Ahad, 27 Ogos 2017

Portal eKelas Inisiatif Maxis Perkasakan Kelas Digital Percuma

Masih ingat lagi dengan kelas percuma daripada Maxis? eKelas, merupakan inisiatif pembelajaran digital selepas waktu sekolah bertujuan bagi mempertingkatkan pencapaian akademik murid, di kawasan luar Bandar terutamanya.

Dan Ahad lepas, satu karnival eKelas telah diadakan di Putrajaya dengan meriahnya, dengan dihadiri lebih daripada 700 orang yang terdiri daripada murid eKelas dan juga ibubapa mereka. Karnival ini juga bertujuan memperkasakan lagi inisiatif ini dengan satu lagi usaha menarik daripada Maxis, iaitu penghasilan Portal eKelas.


Team Maxis, bersama murid eKelas semasa pelancaran Portal eKelas ahad lalu

Portal eKelas ini memberikan murid ruang untuk mereka belajar secara kendiri, pada tahap kebolehan mereka dan juga belajar untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan dari seluruh Malaysia!

Portal eKelas ini akan diusahakan secara berperingkat dengan dijangka lebih 10,000 murid boleh mengakses portal ini di 45 buah Pusat Internet 1Malaysia seluruh negara mulai tahun 2018. Best kan?

Bagi yang nak tahu lagi tentang eKelas oleh Maxis ini, inisiatif yang bertujuan meningkatkan pencapaian akademik untuk komuniti luar Bandar. Dengan memfokuskan matapelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris untuk murid tingkatan 1, 2 dan 3.

eKelas ini menggabungkan pembelajaran melalui tutorial secara langsung, pembelajaran secara berkumpulan dan bahan kandungan digital interaktif yang selari dengan Kurikulum sekolah Malaysia. Usaha ini dijalankan melalui Pusat Internet 1Malaysia (PI1M), Pusat Jalur Lebar Komuniti yang menyediakan hab digital kepada komuniti di kawasan yang memerlukan.

Untuk team Maxis, tahniah untuk inisiatif mulia ini! Semoga lebih ramai anak Malaysia yang berkeperluan tinggi mendapat keistimewaan ini.


Khamis, 24 Ogos 2017

11 Tips Mengajar Kelas Belakang

Mengajar kelas belakang merupakan satu cabaran buat warga pendidik. Ada yang suka, ada juga yang tak suka. Bergantung kepada apa niat, dan tindakan kita selaku guru. Saya  juga pernah kongsikan 6 kelebihan mengajar kelas belakang. Dan kali ini saya cuba kongsikan 10 tips mengajar kelas belakang. Selamat membaca!11 Tips Mengajar Kelas Belakang
11 Tips Mengajar Kelas Belakang

1. Banyak Bersabar
Mengajar kelas belakang sangat perlukan keazaman dan kesabaran yang tinggi. Mana taknya, hari nih ajar, sekejap lagi dah lupa. Itu belum kira lagi dengan pelajar yang ada masalah sikap, melawan guru dan sebagainya. Jadi jika diberi kelas belakang, sematkan dalam hati, "Aku harus sabar" 13947 kali

 
2. Kurangkan Bercakap
Jika kita teliti betul-betul, pelajar kelas belakang ini tak suka jika dengar kita bercakap banyak-banyak. Lagi teruk kalau kita lagi banyak berleter, daripada bercakap. Maka elakkan lah daripada banyak bercakap, sebaliknya lebih banyak buat aktiviti dengan mereka. Biar mereka sibuk membuat perkara, bukan mendengar.11 Tips Mengajar Kelas Belakang
Biarkan mereka dengan lebih banyak aktiviti
 
3. Ingat Nama Mereka
Pelajar kelas belakang biasanya jarang diberi perhatian dan 'kasih sayang' daripada guru. Malah kadang-kadang ada sesetengah guru, nama pelajar pun tak ingat. Maka dengan sedikit usaha menghafal nama mereka, secara automatic mereka akan rasa lebih sentimental dan rasa lain. Ada juga cikgu yang ingat nama mereka.

 
4. Kenal Tahap Murid
Bagi guru yang jarang ada pengalaman di kelas belakang, kadang-kadang jangkaan mereka kadang-kadang melebihi kebolehan murid. Mana nak sama bakat kelas A dengan bakat pelajar kelas K. Tapi kalau kita tahu tahap mereka, dan minat mereka, maka secara tak langsung dapat merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka. 


11 Tips Mengajar Kelas Belakang
Kenalpasti tahap mereka bagi membolehkan kita rancang aktiviti yang sesuai
 
5. Pandai Tarik Perhatian
Budak kelas belakang sangat mudah terpesong focus mereka. Maka guru yang baik, adalah guru yang dapat menarik perhatian mereka, melalui penampilan, aktiviti, atau apa saja.

 
6. Layan Perangai Mereka
Pelajar kelas belakang ni biasa nya macam-macam sket perangai. Kadang-kadang memang mintak kasih sayang betui. Jadi maka layankan ajer lah perangai mereka sekali sekala, dalam usaha merapatkan hubungan guru dengan pelajar. Tapi jangan lebih-lebih, nanti naik kepala pulak. Ingat yer, layan secukup rasa.
 
 
7. Banyakkan Pujian
Jangan lupa bahawa peneguhan yang positif sangat banyak memberi impak positif kepada minda separa dalam murid. Jadilah seperti orang Korea dan Jepun, yang sentiasa ringan mulut nak memuji, walaupun halnya kecik sahaja. Puji baju mereka pakai kemas, walaupun tidak mahal. Puji hasil kerja mereka walaupun buruk, tetapi atas usaha. Puji sikap mereka bila bertindak baik.

 


11 Tips Mengajar Kelas Belakang
Lukis dan lukis dan lukis
 

8. Banyakkan Melukis
Berkemungkinan besar pelajar kelas belakang ini ramai yang tidak boleh membaca. Maka janganlah sentiasa buat aktiviti yang memaksa mereka menulis dan menulis. Sebaliknya perbanyakkan lagi aktiviti nota melalui gambar atau lukisan.
 
 
9. Pdp di Luar Kelas
Kebanyakan budak kelas belakang nih, cepat merasa bosan dengan sesuatu yang tidak dapat menarik perhatian mereka. Banyakkan pdp yang berlaku di luar kelas. Dalam masa yang sama juga ambil berat dengan isu kawalan kelas dan sebagainya. Jangan sampai macam tak terjaga.11 Tips Mengajar Kelas Belakang
Ramai pelajar yang suka belajar di luar kelas
 
10. Hukum dengan Kasih Sayang
Jika terpaksa juga menghukum pelajar, nyatakan terlebih dahulu kesilapan mereka dan maklumkan juga bahawa tindakan hukum tersebut adalah bagi tujuan sayang. Bagi guru yang beragama Islam, boleh lah cuba pendekatan dengan menyebut Bismillah terlebih dahulu. Pasti cair hati mereka. Kalau tak cair pun, sekurang-kurangnya dia dapat redho dihukum guru.


11. Pelbagaikan Strategi
Jangan kata murid, guru pun pasti akan bosan jika melalui aktiviti yang berulang. Maka pelbagaikan strategi pembelajaran guru supaya mereka sentiasa rasa teruja dan surprise dengan aktiviti yang guru rancangkan.


11 Tips Mengajar Kelas Belakang
Nak belajar banyak lagi Strategi Pembelajaran Abad 21? Sila hubungi Arefe 013 461 4604

Strategi yang pelbagai dapat membantu pelajar tersebut bukan sahaja seronok dengan aktiviti pembelajaran, tetapi juga memberi kemahiran ekstra seperti pandai bergaul, berkomunikasi dan berfikiran lebih jauh hasil daripada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran Abad ke-21!


Demikian lah 11 tips yang saya dapat kongsikan daripada sedikit pengalaman saya mengajar pelajar-pelajar kelas belakang. Jangan lah pernah merasa down bila diberi kelas seperti ini, kerana di sebalik cabaran tersebut tersembunyi hikmah yang sangat besar untuk jatidiri kita sebagai seorang pendidik. Semoga usaha  kita dipermudahkanNya.